Peritonkanseri Onkoloji Merkezi

Karınzarı (Periton) Kanseri için uzmanlasmış Merkez
Cerrahi Onkoloji - Regional Kemoterapi

Peritoneal Karsinomatoziste Peritonektomi

Burada bahsedilen tedavi konseptinin amacı, karın boşluğunun mümkün olduğu kadar hem makroskopik hemde mikroskopik olarak tümörden arındırılmaya çalışılmasıdır. Bunu sağlamak için öncelikle tümör tarafından tutulmuş karın zarı parçaları çıkarılır, bunu takiben karın boşluğunun ısıtılmış kemoterapi çözeltisi ile yıkanması gerçekleştirilir.

İntraoperatif Kemoterapinin Avantajları

 • Hipertermi, sitostatiklerin dokulara penetrasyonunu artırır
 • Hipertermi, kemoterapötiklerin sitotoksisitesini artırır
 • Hiperterminin kendisi bizzat sitotoksik etkiye sahiptir
 • İntraoperatif kemoterapi serbest tümör hücrelerinin tekrar açık olan yaralarda yerleşmeden önce yok edilmelerini mümkün kılar
 • İntraoperatif kemoterapi sitostatiklerin peritonun tüm bölümlerinde homojen bir şekilde dağılmasını mümkün kılar

Operatif Sitoredüksiyon ve İntraperitoneal Kemoterapi için İndikasyonlar

 • İnvazif olmayan periton kanserleri veya sarkomları
 • Peritoneal Mesotelyom
 • İnvazif tümörlerin sınırlı peritoneal karsinomları
 • Perfore olmuş primer Gastrointestinal karsinomlar
 • Primer T4- Gastrointestinal karsinomlar
 • Peritoneal sitolojileri pozitif olan primer gastrointestinal karsinomlar
 • Malign assitli hastaların palyatif tedavileri

Bilgiler HIPEC

 • Peritonun (Karın Zarı) Yapısı ve İşlevleri - Periton
 • Peritonun Patofizyolojisi
 • Peritoneal Karsinomatozis
 • Sitoredüktif Cerrahi
 • İntraperitoneal Kemoterapi Prensipleri
 • İntraoperatif Kemoterapi Teknikleri
 • İntraperitoneal Kemoterapide Farmakokinetik
 • Sitoredüktif Cerrahi ve HIPEC için Endikasyonlar
 • Sık Kullanılan Terimler
 • Elektif Sitoredüktif Cerrahide Preoperatif Tanı Yöntemleri
 • Peritoneal Karsinomatoziste Hipertermi
 • Hastalar üzerindeki Perioperatif Stres (Yük)
 • Peritoneal Karsinomatozis ve Peritonektomi Hakkında Hastalar için Genel Bilgiler
 • Peritoneal Karsinomatoziste Multiviseral (birden fazla organ) Ameliyatı, Peritonektomi ve Hipertermik (ısıtılmış) Peritoneal Perfüzyon ile Yapılan Multimodal (çok yönlü) Tedavi Yöntemleri Hakkında Hastalar için Bilgiler
 • Kontraendikasyonlar
 • Peritoneal Karsinomatozis Endeksi (Peritonealcarcinose Index) (PCI)
 • Peritoneal Karsinomatozisin Tedavisinde Peritonektomi + Hipertermik Peritoneal Perfüzyon
 • Peritoneal Karsinomatozis?in Multivisseral Rezeksiyon, Peritonektomi ve Hipertermik Periton Perfüzyonu ile yapılan Multimodüler Tedavisi hakkında Hastaların Bilgilendirmesi

Farmakokinetik

İntraperitoneal kemoterapinin sistemik terapiye karşı olan avantajının AUC’de(Area under the curve) hesaplanması.

Sitostatik Ajan Molekül Ağırlığı AUC
5-Fluorouracil 130 250
Mitomycin 334 75
Doxorubicin 544 500
Cisplatin 300 20
Mitoxantron - 640
Paclitaxel - 1000

 


Çeviri: Gürkan Köylü
Asistan Doktor
Onkolojik Cerrahi Bölümü

Rotkreuzklinik Wertheim gGmbH

Abteilung für Allgemeinchirurgie
Rotkreuzstr. 2
97877 Wertheim / Bayern
Telefon:
+49 9342 / 303-5002

Konsültasyon

Hastalıkla ilgili bütün güncel belgelere; mesela labaratuar sonuçları, ameliyat raporları ve CT veya MR resimleri poliklinik muayeneye geldiğinizde ihtiyaç duyulacaktır